در آخرین جمعه مهرماه

آزمون حفظ و مفاهیم قرآن کریم در شهرستان تفت برگزار شد


به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تفت صبح دیروز آزمون سراسرای حفظ و مفاهیم قرآن کریم در محل خانه فرهنگ و هنر شهرستان تفت برگزار شد.
در آخرین جمعه مهرماه
   به گزارش روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاد اسلامی شهرستان تفت آزمون سراسرای حفظ و مفاهیم قرآن کریم در محل خانه فرهنگ و هنر شهرستان تفت برگزار شد.  
   این آزمون صبح روز جمعه 28 مهرماه سال جاری با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان و مؤسسه آوای وحی شهر تفت برگزار شد.
   در این آزمون خواهران شرکت کننده در دو رشته حفظ و مفاهیم 30 جزء و سه جزء قرآن کریم از ساعت 30/8 صبح الی 12 به رقابت پرداختند.   
آدرس کوتاه :