رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تفت خبر داد

استقبال خوب مردم ازطرح كتاب من


بیش از 80درصد کتابهای درخواستی از طریق طرح کتاب من در سه ماهه اول سال خریداری شده است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تفت خبر داد
به گزارش روابط عمومی اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تفت، "هادی قاسمی" با اعلام خبر فوق افزود: از ابتدای سال تاکنون قریب به 504 درخواست در این سامانه ثبت شده است که 362 مورد آن مربوط به تیرماه سالجاری است.
وی تصریح کرد: در سه ماهه اول سال آمار درخواست کتاب قریب به 100 عنوان بوده است که 82 عنوان آن خریداری و به کتابخانه ها ارسال گردیده است.
رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان تفت در ادامه با بیان اینکه استقبال خوبی از این طرح در ماه های اخیر در کتابخانه ها شده است، گفت: مردم از این طریق می توانند کتاب مورد نیاز خود را به صورت رایگان از کتابخانه دریافت نمایند.
آدرس کوتاه :