اصلاح تقاطع آموزش و پرورش تفت


تقاطع آموزش و پرورش تفت اصلاح هندسی می شود.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تفت، پس از گزارشات راهنمایی و رانندگی مبنی بر تصادفات جرحی و فوتی در تقاطع آموزش و پرورش، شهرداری بر آن شد تا طرح اصلاح هندسی محل مذکور را تهیه و اجرا نماید.

این طرح شامل پل سازی، جدول گذاری، آسفالت، پیاده رو سازی، نصب علائم ایمنی و خط کشی می باشد که پس از برگزاری مناقصه توسط پیمانکار در حال انجام می باشد.

بنا بر اعلام واحد فنی شهرداری در طرح جدید، راست گردهای پل و خیابان شهید صدوقی اصلاح شده و فاصله بین دو پل حذف می شود. این پروژه که از 20 تیرماه سالجاری آغاز شده و تا 3 ماه به طول می انجامد هزینه ای  بالغ بر 500 میلیون تومان در بر دارد که از محل اعتبارات دولتی و داخلی شهرداری مصرف خواهد شد.

آدرس کوتاه :