اعزام دانش آموزان دختربسیجی به راهیان نور


به منظور تجدید پیمان با شهداء و بازدید از مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس طی مراسمی 270 نفر از خواهران بسیجی در قالب 7 دستگاه اتوبوس راهی کربلای ایران شدند

به گزارش روابط عمومی آموزش و پرورش شهرستان تفت به منظور تجدید پیمان با شهداء و بازدید از مناطق جنگی هشت سال دفاع مقدس طی مراسمی 270 نفر از خواهران بسیجی در قالب 7 دستگاه اتوبوس راهی کربلای ایران شدند که به مدت چهار روز از مناطق عملیاتی جنوب بازدید می نمایند.

آدرس کوتاه :