اعزام پزشك،پرستار،بينايي سنجي باهمكاري بسيج جامعه پزشكي وبسيج سازندگي به مناطق محروم شهرستان تفت


به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي همزمان با هفته دفاع مقدس و دهه كرامت كانون بسيج جامعه پزشكي و بسيج سازندگي شهرستان تفت تيم متشكل از پزشك ، پرستار و بينايي سنجي به همراه تجهيزات دارويي به روستاي كردآباد دهشير اعزام گرديد0 مدير كانون بسيج جامعه پزشكي ضمن گراميداشت يادو خاطر دلاورمرديهاي دوران دفاع مقدس هدف از اعزام را كمك رساني به مردم روستا و دراختيار قرار دادن دارو، ويزيت رايگان و همچنين معاينه چشم دانش آموزان وراهنمايي آنها به مراكز درماني اعلام نمود0 در پايان تيم اعزامي با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه ياد و خاطره آنها را گرامي داشتند.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي همزمان با هفته دفاع مقدس و دهه كرامت كانون بسيج جامعه پزشكي و بسيج سازندگي شهرستان تفت تيم متشكل از پزشك ، پرستار و بينايي سنجي به همراه تجهيزات دارويي به روستاي كردآباد دهشير اعزام گرديد0
مدير كانون بسيج جامعه پزشكي ضمن گراميداشت يادو خاطر دلاورمرديهاي دوران دفاع مقدس هدف از اعزام را كمك رساني به مردم روستا و دراختيار قرار دادن دارو، ويزيت رايگان و همچنين معاينه چشم دانش آموزان وراهنمايي آنها به مراكز درماني اعلام نمود0
در پايان تيم اعزامي با حضور در گلزار شهدا و قرائت فاتحه ياد و خاطره آنها را گرامي داشتند.
آدرس کوتاه :