اعزام کاروان خانوادگی راهیان نور شمال غرب کشور از شهرستان تفت


کاروان راهیان نور خانوادگی بسیجیان شهرستان تفت به مناطق شمال غرب اعزام گردید.
آدرس کوتاه :