اعضای شورای عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور مرکز تفت


اعضای شورای عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور مرکز تفت

به گزارش روابط عمومی دانشگاه پیام نور تفت: اعضای شورای عفاف و حجاب دانشگاه پیام نور مرکز تفت در دومین جلسه این شورا وضعیت عفاف و حجاب در این مرکز را بسیار خوب توصیف کردند.
در این جلسه که در آستانه سال جدید تحصیلی برگزار شد . اعضای شورا در خصوص راهکارهای تقویت طرح عفاف و حجاب و قاطعیت منطقی در اجرای این طرح بحث و گفتگو کردند.
تقدیر و تشکر از همکاری همکاران ، توجیه همکاران و اساتید بویژه همکاران آموزش در راستای اجرای بهینه طرح عفاف و حجاب و اطلاع رسانی به دانشجویان جدیدالورود در باره طرح از مواردی بود که در این جلسه مورد تاکید قرار گرفت.
در این جلسه همچنین مقرر شد در طول ترم تحصیلی دانشجویان برتر حوزه عفاف و حجاب شناسایی، معرفی و تجلیل شوند . تجلیل از کارمندان و اساتید نمونه این حوزه، همایش توجیهی با موضوع عفاف و حجاب و مسابقه عفاف و حجاب نیز از دیگر پیشنهاداتی بود که در این جلسه مورد بررسی و اجرای آنها مورد تاکید قرار گرفت
آدرس کوتاه :