برگزاری مسابقات فوتسال بین ادارات

آغاز مسابقات فوتسال بین ادارات با میزبانی دانشگاه پیام نور


مسابقات   فوتسال بین ادارات شهر تفت از تاریخ 25/06/91 در محل سالن ورزشی دانشگاه پیام نور آغاز گردید در بازی اول که بین تیم آبفای شهری و فرمانداری برگزار گردید تیم آبفا با نتیجه 6 بر 3 به پیروزی رسید در بازی دیگری که در تاریخ 29/06/91 بین تیم آبفای شهری  و اداره برق برگزار گردید تیم آبفای شهری با نتیجه 2 بر 1 به پیروزی رسید.
برگزاری مسابقات فوتسال بین ادارات

مسابقات  فوتسال بین ادارات شهر تفت از تاریخ 25/06/91 در محل سالن ورزشی دانشگاه پیام نور آغاز گردید در بازی اول که بین تیم آبفای شهری و فرمانداری برگزار گردید تیم آبفا با نتیجه 6 بر 3 به پیروزی رسید در بازی دیگری که در تاریخ 29/06/91 بین تیم آبفای شهری  و اداره برق برگزار گردید تیم آبفای شهری با نتیجه 2 بر 1 به پیروزی رسید.

آدرس کوتاه :