آغاز کشیک تابستانی پایگاه امدادو نجات هلال احمر تفت


کشیک شبانه روزي پایگاه امداد ونجات سردار جاوید الاثر حاج احمد متوسلیان جمعیت هلال احمر تفت در محور تفت - شیراز از روز چهارشنبه مورخ 31/3/91 فعاليت خود را اغاز كرد.

به گزارش روابط عمومي جمعيت هلال احمر تفت، مسئول واحد مداد ونجات هلال احمر تفت از برپایی کشیک های تابستانی پایگاه امداد ونجات خبر داد."محسن عابدینی" در این باره گفت: با توجه به تعطیلی مدارس و آغاز سفرهای تابستانی هر ساله جمعیت هلال احمر تفت پست های امداد و نجات جاده ای در محور تفت به شیراز برقرار می نمايد که امسال نیز با برنامه ریزی های انجام شده امدادگران ونجاتگر این جمعیت یاری رسان افراد حادثه دیده خواهند بود.محسن عابديني با آرزوی سفری خوش وبی خطر برای هم میهنان افزود: تاکنون با بیش از 10 عملیات امدادی و نجات ناجی مردم عزیزمان بوديم .وی در پایان با اشاره به اینکه پایگاه مذکور بطور موقت فعالیت می کند،از ثابت شدن فعاليت اين پايگاه در آینده ای نزدیک خبر داد. 

آدرس کوتاه :