افتتاح برنامه طرح اردوهاي جهادی در روستای اسلامیه شهرستان تفت


برنامه اردوهاي طرح جهادی با حضور 10 نفر از بسیجیان در روستای اسلامیه شهرستان تفت افتتاح گرديد.

    به گزارش خبرنگار باشگاه خبرنگاری بسیج به همت بسیج سازندگی ناحیه مقاومت بسیج تفت اردوهاي طرح جهادی با حضور 10 نفر از بسیجیان در روستای اسلامیه افتتاح گرديد در این طرح بسیجیان در اردوهای 15 روزه به تعمیر و مرمت مسجد جامع و سرویسهای بهداشتی آنو همچنین دیوار کشی پایگاه خواهران حضرت زینب می پردازند لازم به ذکر است که در این اردو بیش از 200 نفر روز نیروی انسانی بکارگیری می شود .

 

آدرس کوتاه :