افتتاح درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان تفت


در مراسمی با حضور مدير عامل سازمان تامین اجتماعی کل کشور،نماینده مردم شهرستان در مجلس شوراي اسلامي، فرماندار تفت وجمعی از مسئولین تامین اجتماعی استان درمانگاه تامين اجتماعي تفت رسما افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، در اين مراسم كه به همراه ضيافت افطاري برگزار شد، دکتر سعيد مرتضوی  با اشاره به چگونگی پذیرش سمت مدير عاملي اين سازمان پس از پیشنهاد رییسجمهور پرداخت و سپس به خدمات انجام شده در تامین اجتماعی پس از ریاست خودش اشارهنمود و اظهار داشت:اکنون تامین اجتماعی فاقد هرگونه بدهی می باشد در صورتی که قبلادر آستانه ورشکستگی قرار داشت.همچنین گفت در حال حاضر بیش از30 شرکت بزرگ زیر مجموعه این سازمان هستند که خود بر توانایی های بالای سازمان درانجام تعهداتش می افزاید. همچنین در این مراسم حجة الاسلامیحیی زاده ضمن حمایت ازدكترمرتضوی از زحمات وی قدردانی نمود.
آدرس کوتاه :