افتتاح سالن نمازخانه اداره راه و شهرسازي شهرستان


به گزارش روابط عمومی اداره راه و شهرسازی شهرستان تفت: سالن نمازخانه اداره راه و شهرسازي شهرستان با اقامه نماز ظهر و عصر به امامت جحت الاسلام محمدحسين صابرنيا افتتاح گرديد تا نماز جماعت نيروهاي اين اداره با شكوه هر چه بيشتر برگزار گردد.

به گزارش روابط عمومی اداره راه و شهرسازی شهرستان تفت: سالن نمازخانه اداره راه و شهرسازي شهرستان با اقامه نماز ظهر و عصر به امامت جحت الاسلام محمدحسين صابرنيا افتتاح گرديد تا نماز جماعت نيروهاي اين اداره با شكوه هر چه بيشتر برگزار گردد.

آدرس کوتاه :