افتتاح مرکزآموزش صنایع دستی شهرستان تفت به مناسبت هفته دولت


با حضور معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد ، فرماندار شهرستان تفت ،مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان یزد و جمعی از مسئولین استان و شهرستان ،خانه تاریخی انتظاری در محله راحت آباد تفت به عنوان مرکز آموزش صنایع دستی دایمی شهرستان تفت افتتاح گردید.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت"ولی غیاثی"اظهارداشت: خانه تاریخی و با ارزش انتظاری که قدمت آن به اواخر دوره قاجار می رسد ودر سال 84 به شماره 13707 در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده، با صرف هزینه ای بالغ بر000/000/730ریال ازمنابع داخلی استان وازمحل اعتبارات عمرانی خریداری وموردمرمت وبازسازی قرارگرفت.وی ادامه داد:همزمان باهفته دولت وباحضورمعاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری یزد ،  فرماندار شهرستان تفت ،مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان یزد و جمعی از مسئولین استان و شهرستان، خانه تاریخی انتظاری در محله راحت آباد تفت به عنوان مرکز آموزش صنایع دستی دایمی شهرستان تفت افتتاح گردید.سرپرست نمایندگی میراث فرهنگی،صنایع دستی وگردشگری شهرستان اذعان داشت:باتوجه به نیازشهرستان به مرکزی جهت آموزش وترویج صنایع دستی، خانه انتظاری مرمت ودراختیارمرکزآموزش صنایع دستی این شهرستان قرارگرفت.وی تصریح کرد:دراین مرکزباتوجه به تجهیزات خریداری شده می توان همزمان دوره های آموزشی رادرقالب 5کلاس وبرای50هنرجوبرگزارکرد.وی بابیان اینکه رشته های آموزشی باتوجه به استقبال هنرجویان انتخاب می شودگفت:درنخستین دوره آموزش رشته های رایجی همچون مشبک چوب،معرق،پیکره تراشی،سرمه دوزی،تراش روی شیشه وکاربرروی چرم پیش بینی شده است.وی خاطرنشان کرد:برخی صنایع دستی بومی شهرستان تفت ازجمله سبدبافی،گیوه چینی،گلیم بافی ونمدمالی به دلیل نداشتن کاربری منسوخ شده اندکه امیدواریم باحضورعلاقه مندان به این رشته هابتوانیم آنهارانیزاحیاء کنیم.

آدرس کوتاه :