افتتاح موسسه خیریه دستهای مهربان در شهرستان تفت


افتتاح موسسه خیریه دستهای مهربان توسط امام جمعه و معاون توانبخشی سازمان بهزیستی استان و مسئولین ادارات شهرستان تفت به مناسبت روز جهانی سالمند

به گزارش روابط عمومی اداره بهزیستی شهرستان تفت در روز جهانی سالمند موسسه خیریه دستهای مهربان با اهداف توانبخشی تحت نظارت اداره بهزیستی شهرستان تفت توسط امام جمعه محترم شهرستان و تعدادی از مسئولین ادارات مختلف شهرستان افتتاح گردید در این مراسم امام جمعه شهرستان اهمیت  کمک به همنوع و اهمیت موسسات خیریه در جهت کمک به اقشار مختلف جامعه را یاداور شدند و در ادامه معاون توانبخشی استان به مناسبت روز سالمند و اهمیت این گونه موسسات ایراد سخنرانی نمودند  

آدرس کوتاه :