انتخابات شوراهای دانش آموزی سوم آبان ماه در کلیه مدارس برگزار می گردد


جلسه هماهنگی برگزاری انتخابات شوراهای دانش آموزی با حضور مدیر آموزش و پرورش تشکیل گردید

در این جلسه مدیر آموزش و پرورش شهرستان ضمن تسلیت شهادت حضرت جواد (ع) به سابقه شوراها پرداخت و هدف از تشکیل شوراهای دانش آموزی را نهادینه کردن نقش شوراها و انتخابات در جامعه بیان کرد

آقای عبدالمجید زارع با تاکید بر اینکه کلیه امورات انتخابات شورا توسط دانش آموزان صورت می گیرد گفت : نظام ما نظامی است که بالاترین مسئولین از طریق انتخابات انتخاب می شوند لذا دانش آموزان باید با تکرار و تمرین اهمیت حضور در انتخابات را حس کنند تا در آینده در سرنوشت کشور خود سهیم باشند وی از معاونین و مربیان پرورشی مدارس خواست صلاحیت کاندیدها را بررسی نمایند تا افراد پرتوان و با صلاحیت دار انتخاب شوند وی از مدیران مدارس خواست تا نهایت همکاری را با نامزدها داشته باشند و مکان های تبلیغاتی را مشخص تا تبلیغات کاندیداها به صورت متفرقه نباشد  .

همچنین در این جلسه معاون پرورشی و فرهنگی مدیریت آموزش و پرورش ضمن تشکر از حساسیت مدیر آموزش و پرورش نسبت به شوراها ی دانش آموزی به برگزاری و نحوه ی انتخابات شوراها پرداخت و گفت: انتخابات شوراهای دانش آموزی روز سوم آبان در کلیه مقاطع برگزار می شود که در این زمینه دستورالعمل های مربوطه به مدارس ارسال گردیده است

محمدحسین دهقانپور تاکید کرد تا جهت ارزیابی از نحوه ی برگزاری انتخابات تیم های بازرسی به کلیه مدارس اعزام خواهند شد.

لازم به ذکر است انتخابات شوراهای دانش آموزی همه ساله در کلیه مدارس برگزار می گردد و طی آن دانش آموزان منتخب در کلیه مسائل  با مدیر ومعاون آموزشگاه مشارکت دارند.

آدرس کوتاه :