انتخابات شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان تفت برگزارشد


روابط عمومی آموزش وپرورش با حداکثر آراء به عضویت شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات شهرستان انتخاب شد

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان تفت جلسه مسئولین روابط عمومی ادارات شهرستان جهت انتخاب اعضای جدید هیئت رئیسه شورای روابط عمومی ادارات شهرستان درسالن اجتماعات شبکه بهداشت ودرمان برگزار شد در این جلسه مشاور فرماندار ضمن تشکر از روابط عمومی ادارات به واسطه انعکاس اخبار ورویداد های ادارات خود درپرتال جامع خبری تفت این پرتال رامنبع مهمی جهت درج اخبار ادارات واطلاع رسانی به مردم بیان نمودعلی احمدیان همکاری ادارات به ویژه روابط عمومی ها راجهت درج اخبار مهم قلمداد نمود وضمن گله مندی از اداراتی که در این زمینه حضور کم رنگ دارند خواهان همکاری بیشتر این ادارات شد وی روابط عمومی فرمانداری این شهرستان را به واسطه ی عملکرد موفق خود در بین شهرستان ها نمونه یاد کرد وموفقیت روابط عمومی فرمانداری مرهون زحمات روابط عمومی ها دانست وی ضمن تقدیر و تشکر از هیئت ریشه قبلی شورای هماهنگی روابط عمومی ها گوشه هایی از فعالیت های ان رادر دو سال گذشته بیان نمود،

برگزاری شش نشست شورا ، برگزاری جشنواره روابط  عمومی های برتر ، برگزاری چهار کارگاه آموزشی ، تشکیل نمایشگاه ، هماهنگی دیدارمسئولین روابط عمومی ادارات با امام جمعه وفرماندار ، ارسال ارزیابی خبری به صورت ماهانه ، ومراسم روز خبرنگاراز جمله فعالیت های هیئت رئیسه کنونی مطرح نمود ،  احمدیان از مسئولین روابط عمومی خواست تا با کاندیداتوری خود انتخابات این دوره را گرم نمایند ،

در پایان جلسه پس از کاندیداتوری 9 نفر از مسئولین روابط عمومی های ادارات ، مسئول روابط عمومی اموزش وپرورش  با حداکثر ارا به عضویت شورای هماهنگی روابط عمومی ادارات انتخاب شد.

آدرس کوتاه :