انصراف از دريافت يارانه به معناي مشاركت در سرمایه گذاری برای رشد توليد ملي و بهتر شدن بهداشت و اشتغال است

انصراف از دريافت يارانه به معناي مشاركت در سرمایه گذاری برای رشد توليد ملي و بهتر شدن بهداشت و اشتغال استبه گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت، "محمود زارع" در گفتگوي اختصاصي با خبرنگار روابط عمومي با اشاره به نحوه و شرايط ثبت نام از متقاضيان دريافت يارانه اظهار داشت: متقاضیان دریافت یارانه برای ثبت نام با توجه به تاریخ اعلام شده متناسب با آخرین رقم کد ملی مي توانند وارد سایت WWW.REFAHI.IR شوند.

سرپرست فرماندار تفت با اشاره به اطلاعات مورد نياز براي ثبت نام در اين سامانه گفت: شماره ملی سرپرست خانوار، شماره حسابی را که جهت دریافت یارانه اعلام شده است، تعداد اعضای خانوار، نام و نام خانوادگی و شماره ملی افراد تحت تکفل، کدپستی و شماره تلفن ثابت و همراه از جمله اطلاعات ضروري است كه متقاضيان بايد قبل از آغاز ثبت نام آماده داشته باشند.

زارع با بيان اين كه انصراف از دريافت يارانه، يك ارزش است بر نقش مهم رسانه ها براي فرهنگ سازي در اين رابطه تاكيد كرد و اظهار داشت: انصراف از دريافت يارانه در حقيقت به معناي مشاركت در سرمایه گذاری برای رشد توليد ملي و بهتر شدن بهداشت، اشتغال و آینده فرزندانمان است و مي تواند دولت را در كمك رساني و حمايت شايسته از محرومان ياري دهد.