اهالي و شوراي اسلامي روستاي باز شهرستان تفت از مدير عامل آبفار استان يزد تقدير و تشکر نمودند


به گزارش روابط عمومي آب و فاضلاب روستايي شهرستان تفت ، اهالي و شوراي اسلامي روستاي باز از توابع دهستان دهشير طي نامه اي از زحمات مدير عامل آبفار استان ، مدير و پرسنل شعبه شهرستان تفت از اقدامات انجام گرفته در زمينه تامين آب شرب و بهداشت اين روستا تقدير و تشکر نمودند . خريد مقداري از آب قنات مزرعه دره کيل و رسوب زدائي بيش از 50 درصد شبکه آب آشاميدني روستاي باز اقداماتي بوده است که توسط شرکت آبفار انجام شده است 

به گزارش روابط عمومي آب و فاضلاب روستايي شهرستان تفت ، اهالي و شوراي اسلامي روستاي باز از توابع دهستان دهشير طي نامه اي از زحمات مدير عامل آبفار استان ، مدير و پرسنل شعبه شهرستان تفت از اقدامات انجام گرفته در زمينه تامين آب شرب و بهداشت اين روستا تقدير و تشکر نمودند .
خريد مقداري از آب قنات مزرعه دره کيل و رسوب زدائي بيش از 50 درصد شبکه آب آشاميدني روستاي باز اقداماتي بوده است که توسط شرکت آبفار انجام شده است 
آدرس کوتاه :