اهتمام به غدير ارج نهادن و اهتمام به عاشورا است.


به گزارش روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت  حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان، در دهه ولايت در جمع دانشجويان پيام نور تفت ضمن تبريک عيد غدير خم، به موضوع مهم غدير و خطبه آن اشاره کرد و گفت: اهتمام به غدير ارج نهادن و اهتمام به عاشورا است. وي در ادامه به فراز هاي خطبه غدير پرداخت و گفت :اي مردم از علي(ع) منحرف نشويد و از او به سوي ديگر نرويد و از پذيرش ولايت او دست بر نداريد، اوست که به راه راست هدايت ميکند و به آن عمل مي نمايد ، باطل را از بين مي برد. در ادامه رياست دانشگاه از حضور و اجراي برنامه هاي فرهنگي اداره تبليغات اسلامي در سطح شهرستان و دانشگاها تقدير و تشکر کرد.

به گزارش روابط عمومي اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت  حجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان، در دهه ولايت در جمع دانشجويان پيام نور تفت ضمن تبريک عيد غدير خم، به موضوع مهم غدير و خطبه آن اشاره کرد و گفت: اهتمام به غدير ارج نهادن و اهتمام به عاشورا است.

وي در ادامه به فراز هاي خطبه غدير پرداخت و گفت :اي مردم از علي(ع) منحرف نشويد و از او به سوي ديگر نرويد و از پذيرش ولايت او دست بر نداريد، اوست که به راه راست هدايت ميکند و به آن عمل مي نمايد ، باطل را از بين مي برد.

در ادامه رياست دانشگاه از حضور و اجراي برنامه هاي فرهنگي اداره تبليغات اسلامي در سطح شهرستان و دانشگاها تقدير و تشکر کرد.

آدرس کوتاه :