دیدارپرسنل پست با امام جمعه محترم شهرستان تفت

این دیدار در روز 17 مهر روز جهانی پست توسط جمعی از پرسنل اداره پست صورت گرفت


به گزارش روابط عمومی اداره پست شهرستان تفت:درساعت 13 روزدوشنبه 17 مهر( روز جهانی پست )جمعی ازپرسنل این اداره باحضور در دفتر امام جمعه محترم با ایشان ملاقات نمودند که در این دیدار محمدحسین شریفی فرد رئیس اداره پست به تشریح خدمات ارائه شده در دولت نهم ودهم و نیز خدمات قابل ارائه به روستائیان پرداخت سپس امام جمعه محترم نسبت به نقش فعال ومهم پست در زمان جنگ تحمیلی سخنانی ایراد فرمودند
دیدارپرسنل پست با امام جمعه محترم شهرستان تفت

به گزارش روابط عمومی اداره پست شهرستان تفت:درساعت 13 روزدوشنبه 17 مهر( روز جهانی پست )جمعی ازپرسنل این اداره باحضور در دفتر امام جمعه محترم با ایشان ملاقات نمودند که در این دیدار محمدحسین شریفی فرد رئیس اداره پست به تشریح خدمات ارائه شده در دولت نهم ودهم و نیز خدمات قابل ارائه به روستائیان پرداخت سپس امام جمعه محترم نسبت به نقش فعال ومهم پست در زمان جنگ تحمیلی سخنانی ایراد فرمودند

آدرس کوتاه :