بازديد از شركت تعاوني كشاورزي گلخانه داران تفت


مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد از شركت تعاوني كشاورزي گلخانه داران شهرستان تفت بازديد بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد به همراه رييس بازرگاني تعاون روستايي استان و رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت از شركت تعاوني كشاورزي گلخانه داران بازديد بعمل آوردند. در ابتدا رييس اداره تعاون روستايي تفت به صورت مختصر از عملكرد شركت كه عمده ترين آنها خريد و فروش خيارسبز گلخانه اي و توزيع انواع سموم كه در 6 ماه اول سال جاري حدود 700 تن خيار سبز از گلخانه داران حوزه عمل اين شهرستان خريداري شده است. علي بناء اظهار داشت كه 90 درصد از اين محصول به خارج از استان و 10 درصد از آن در خود استان يزد فرستاده مي شود. در پايان محمد حسين مرشدي از اقدامات انجام گرفته در شركت مذكور قدرداني نمودند.

 

آدرس کوتاه :