بازديد استاندارو جمعي از مسئولين استان و شهرستان تفت از پروژه مسكن مهر


استاندارو جمعي از مسئولين استان و شهرستان تفت از پروژه مسكن مهر بازديد كردند.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت، در تاريخ 21/04/91، استاندار، معاونت عمراني استاندار، مديركل راه و شهرسازي و بناد مسكن انقلاب اسلامي استان، فرماندارو جمعي از مسئولين شهرستان، از پروژه هاي جديد مسكن مهر شهرستان تفت بازديد كردند. اين بازديد در راستاي حل مسائل و مشكلات مربوط به مكان احداث پروژه جديد مسكن مهر شهرستان تفت صورت گرفت. "محمدرضا فلاح زاده" ضمن بررسي مكان هاي مختلف احداث مسكن مهر شهرستان تفت، برلزوم تسريع اين امر تاكيد كرد.

آدرس کوتاه :