بازديد امام جمعه تفت از پروژه مسجد امام علي (ع) و سايت مسكن مهر تفت


به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، امام جمعه تفت ، مهندس مهران دادخواه و جمعي از همراهان از مسجد امام علي (ع) و سايت مسكن مهر تفت بازديد به عمل آوردند. طي آن امام جمعه در جريان وضعيت پيشرفت پروژه قرار گرفتند و از روند كار ابراز رضايت نمودند.  

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان ، امام جمعه تفت ، مهندس مهران دادخواه و جمعي از همراهان از مسجد امام علي (ع) و سايت مسكن مهر تفت بازديد به عمل آوردند. طي آن امام جمعه در جريان وضعيت پيشرفت پروژه قرار گرفتند و از روند كار ابراز رضايت نمودند.

 

آدرس کوتاه :