بازديد بخشدار مركزي از شركت تعاوني دهياريها

بازديد بخشدار مركزي از شركت تعاوني دهياريها


محمدصادق صادقي طي بازديدي از شركت تعاوني نسبت به بهتر اجراء نمودن امور محوله كاركنان تاكيد نمود.
بازديد بخشدار مركزي از شركت تعاوني دهياريها

 

به گزارش روابط عمومي بخشداري مركزي؛ صادقي بخشدار مركزي تفت طي بازديدي كه از شركت تعاوني دهياريها به عمل آورد ضمن آرزوي سلامتي و بهبودي براي اميري  مدير عامل شركت از كاركنان اين شركت خواست تا در نبود مدير عامل با همكاري و تلاش بيشتر خود در انجام امور محوله موجبات رضايت ارباب رجوع را فراهم آورند.

وي در ادامه به بررسي وضعيت جمع آوري زباله در روستاهاي بخش مركزي پرداخت و جهت تسهيل در انجام اين امر همچنين بهبود وضعيت بهداشت محيط روستاها قول خريد يك دستگاه ماشين جمع آوري زباله با همكاري يكي از خيرين به شركت تعاوني داد.

 

 

                    

آدرس کوتاه :