بازديد بخشدار نير از مركز درماني طوبي نير


بخشدار نير به همراه اعضا شوراي شهر و شهردار نير و مسئول اداره فرهنگ و ارشاد از مركز بهداشتي درماني طوبي نير بازديد كردند و از نزديك در جريان مسايل و مشكلات اين مجموعه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومي بخشداري نير ، روح الله ميرخليلي بخشدار نير به همراه اعضا شوراي شهر و شهردار نير و مسئول اداره فرهنگ و ارشاد از مركز بهداشتي درماني طوبي نير بازديد كردند و از نزديك در جريان مسايل و مشكلات اين مجموعه قرار گرفتند.آدرس کوتاه :