بازديد بخشدار نير از مسير رودخانه آب مزارع شهر نيير


" سيد روح الله ميرخليلي" به همراه " اكبر دهقان نيري" عضو شوراي شهر نير از مسير آب مزارع شهر نير و يكي از مسيرهاي پيشنهادي به منظور لوله گذاري طرح آبياري كم فشار بازديد كرد .

به گزارش روابط عمومي بخشداري نير، " سيد روح الله ميرخليلي" به همراه " اكبر دهقان نيري" عضو شوراي شهر نير از مسير آب مزارع شهر نير و يكي از مسيرهاي پيشنهادي به منظور لوله گذاري طرح آبياري كم فشار بازديد كرد و از نزديك در جريان مزایا و  مشكلات لوله گذاري در اين مسير قرار گرفت.آدرس کوتاه :