بازديد بخشدار نير از واحد در حال احداث پروش گاو شيري


بخشدار نير از واحد در حال احداث پروش گاو شيري در روستاي زردين بازدید کرد.

 به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر ،بخشدار نير از واحد در حال احداث پروش گاو شيري در روستاي زردين بازدید کرد.آدرس کوتاه :