بازديد بخشدار نير از پروزه محوطه سازي و سنگ فرش در روستاي نورآباد سخويد


بخشدار نير از پروزه محوطه سازي و سنگ فرش در روستاي نورآباد سخويد بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر،بخشدار نير از پروزه محوطه سازي و سنگ فرش در روستاي نورآباد سخويد بازدید کرد و در جریان روند اجرایی این پروژه ها قرار گرفت.آدرس کوتاه :