بازديد رياست اداره راه و شهرسازي از تاسيسات شهري واقع در اراضي سفيدكوه


بازديد رئيس اداره راه و شهرسازي از مراحل احداث مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر تفت و ميزان پيشرفت آن

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان، آقاي مهران دادخواه از اراضي سفيدكوه از جمله مدول اول تصفيه خانه فاضلاب بازديد بعمل آوردند. لازم به ذكر است كه عمليات احداث مدول اول تصفيه خانه فاضلاب شهر تفت بروش بستر نيزار مصنوعي با جريان زيرسطحي در اراضي دولتي شهرستان در حال احداث مي‌باشد كه عمليات خاكي آن 100% پيشرفت و در كل پروژه داراي پيشرفت 45% مي‌باشد. اين پروژه توسط شركت پيمانكاري احسان سازه يزد زير نظر مجري طرح فاضلاب شهري در حال اجرا مي باشد. كارفرماي اين پروژه شركت آب و فاضلاب استان يزد و مشاور آن طوس آب مي‌باشد. با احداث اين تصفيه خانه ، طرح فاضلاب شهري مسكن مهر استقامت نيز تكميل مي گردد.

 

آدرس کوتاه :