بازديد رئيس اداره تبليغات اسلامي تفت از مسجد در حال ساخت علي آباد


رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان تفت از مسجد در حال ساخت دهستان علي آباد بازديد کرد.

به گزارش روابط عمومی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان تفت در اين بازديدحجت الاسلام متوسل رئيس اداره تبليغات اسلامي شهرستان از مسجد بزرگ در حال ساخت علي آباد بازديد کرد و از نزديک در جريان کم و کيف کار قرار گرفت.

اين بنا با همکاري مردم و طرح زکات در حال احداث مي باشد

آدرس کوتاه :