بازديد سرزده رييس سازمان جهاد كشاورزي استان يزد از فروشگاه بزرگ شهر (تروكا)


رييس سازمان تعاون روستايي استان يزد بطور سرزده از بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي و دامي شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي (فروشگاه تروكا) بازديد بعمل آوردند

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، رييس سازمان جهاد کشاورزی استان يزد بطور سرزده از بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي و دامي شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي (فروشگاه تروكا) بازديد بعمل آوردند و از اقدامات انجام گرفته در جهت خدمت به شهروندان شهرستاني قدرداني نمودند. در اين راستا رئيس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت بصورت مختصر اهداف اصلي طرحهاي در دست اجراء و همچنين اقدامات صورت گرفته را توضيح داد در پايان سجادي پور قول مساعدت جهت حمايت از طرحهاي مذكور را اعلام نمودند.

 

آدرس کوتاه :