بازديد فرماندار از بيمارستان شهيد بهشتي تفت


فرماندار شهرستان تفت به همراه نماينده تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي از بيمارستان شهيد بهشتي اين شهرستان بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،در اين بازديد از بخش هاي مختلف CCU، ICU ، دياليز،اداري،اورژانس و ... بازديد نمودند. در اين بازديد سرپرست بيمارستان شهيد بهشتي تفت در سخناني به بيان گزارش اقدامات انجام شده پرداخت و اقدامات انجام شده در خصوص ساخت بخش هاي جديد و ارتقاي وضعيت بيمارستان را ارائه نمود. وي جهت ادامه فعاليت هاي عمراني و ارتقاي وضعيت كيفي بيمارستان درخواست مساعدت نمود.نماينده تفت و ميبد در مجلس شوراي اسلامي و فرماندار تفت نيز در اين بازديد از نزدكي در جريان مسائل و مشكلات اين بيمارستان قرار گرفتند و قول پيگيري و مساعدت جهت رفع مشكلات اين بيمارستان دادند.

 

 

 

آدرس کوتاه :