بازديد فرماندار تفت از يك كارگاه صنايع دستي در نير


فرماندار شهرستان تفت از يك كارگاه صنايع دستي درسخويد بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،"ابوالقاسم دهقان" در اين بازديد ضمن آشنايي با روند فعاليت اين واحد صنايع دستي(ساخت قندچين، انبر دستي و ... ) ازنزديك به بررسي مسائل و مشكلات اين واحد پرداخت. فرماندار تفت در اين بازديد در خصوص  درخواست  زمين متقاضي اين واحد براي ساخت و توسعه آن قول مساعدت داد.

آدرس کوتاه :