بازديد فرماندار تفت از پروژه‌هاي عمراني بخش مرکزي


فرماندار شهرستان تفت با سفر به بخش مرکزی ضمن بازدید از این بخش از نزدیک در روند اجرای پروژه‌های عمرانی این بخش قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي فرمانداري تفت،فرماندار تفت هم چنين با حضور در  محل احداث ساختمان هاي غير مجاز در دهستان شيركوه گفت: عزم دستگاه هاي قانوني براي برخوردبا پديده زشت ساخت و ساز غير مجاز جدياست.
"ابوالقاسم دهقان" افزود: ادارات و نهادهاي ذيربط در اقدامي هماهنگ جلوي هرگونه ساخت و ساز غير مجاز را در  شهرستان تفتخواهند گرفت.
فرماندار تفت اظهار داشت: با تأكيدات مكررمقامات عالي استاني، تمامي الزامات قانوني برايبرخورد با سوء استفاده كنندگان و سودجويان زمين خوار و سازندگان مستحدثات غيرقانوني فراهم گرديده و هماهنگي كامل بين نهادهاي مسئول، فرمانداري شهرستان ودادستاني محترم به عمل آمده و برخورد با سازندگان ساختمان هاي فاقد پروانه بدون هيچاغماض و مسامحه اي صورت خواهد گرفت.


آدرس کوتاه :