بازديد فرماندار و مسئولان شهرستان تفت از راهدار خانه سعيدآباد


فرماندار شهرستان تفت،سرپرست بخشداري مركزي و مديران اجرايي اين شهرستان از راهدارخانه سعيدآباد بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت، فرماندار شهرستان تفت، سرپرست بخشداري مركزي و مديران اجرايي اين شهرستان از راهدارخانه سعيد آباد واقع در بخش مركزي تفت بازديد نمودند. در اين مراسم، فرماندار و سرپرست اداره راه و شهرسازي شهرستان در يك جمع صميمي با كاركنان راهداري، از ايشان تقدير و تشكر نمودند. لازم به ذكر است اين راهدار خانه از جمله راهدار خانه هاي زير نظر اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت بوده و با توجه به قرار گرفتن در بزرگراه تفت- ابركوه، پشتيباني قسمت اعظمي از محدوده ي راه ها، ترميم، علائم و نگهداري راه ها، مخصوصا در مواقع بارش برف، نمك پاشي و ايمن سازي مسير، از اهميت خاصي برخوردار است.

آدرس کوتاه :