بازديد كارشناس ملي مهارت از مركز تفت


كارشناس مسابقات ملي مهارت و نماينده سازمان آموزش فني و حرفه اي در برگزاري سيزدهمين المپياد ملي مهارت استان يزد از نحوه برگزاري مرحله استاني سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت در مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت بازديد كرد .

به گزارش روابط عمومي مركز آموزش فني و حرفه اي و علمي كاربردي امام خميني (ره) شهرستان تفت، كارشناس مسابقات ملي مهارت و نماينده سازمان آموزش فني و حرفه اي در برگزاري سيزدهمين المپياد ملي مهارت استان يزد و جلال ميرجليلي كارشناس المپياد ملي مهارت اداره كل آموزش فني و حرفه اي استان يزد از نحوه برگزاري مرحله استاني سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت در بازديد كرد .
در روز اول برگزاري سيزدهمين دوره مسابقات ملي مهارت مرحله استاني در مركز آموزش فني و حرفه اي تفت در دو رشته آشپزي و شيريني سازي ، كارشناس مسابقات ملي مهارت كشور از نزديك نحوه برگزاري اين مسابقات را بررسي و با كارشناسان ، عوامل اجرايي و رئيس مركز صحبت كرد .  
 
"علي رحمتي" ضمن قدرداني از ميزباني و همكاري مركز آموزش فني و حرفه اي امام خميني (ره) تفت در برگزاري مسابقات اظهار داشت : استان يزد همكاري خوبي در سيزدهمين دوره مسابقات المپياد با سازمان داشته است .
علي شباني رئيس مركز آموزش فني و حرفه اي شهرستان تفت نيز ضمن ارائه توضيحات كاملي از مراحل ثبت نام و مرحله مسابقات شهرستاني و آماده سازي مركز جهت برگزاري مسابقات و همچنين اجراي دقيق برنامه زمانبندي شده از طرف اداره كل آموزش فني و حرفه اي در خصوص انجام برخي برنامه هاي جانبي و  اطلاع رساني به مطبوعات شهرستان گزارشي را ارائه داد و بر اهمیت این مسابقات به عنوان فرصتی مناسب جهت حضورجوانان ایرانی  در عرصه های بین المللی تاکید کرد.  
 
آدرس کوتاه :