بازديد مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری از دو مركز خدماتی در تفت


مديركل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری يزدو معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی فرمانداری تفت از مؤسسه خيريه فاطمه الزهرا(س) و مركز تأمين و توسعه خدمات بهزيستی شهيد عباسپور شهرستان تفت بازديد كرد.

به گزارش  روابط عمومي فرمانداری شهرستان تفت، «فخر السادات خامسي هامانه» سه شنبه دوم مردادماه  از مؤسسه نيكوكاري حضرت فاطمه الزهرا(س) تفت و مركز تأمين و توسعه خدمات بهزيستي شهيد عباسپور این شهرستان بازديد كرد.
مديركل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري يزد در اين بازديد از بخش‌هاي اعصاب و روان، سالمندان و معلولان مؤسسه خيريه ديدن كرد.
در مركز تأمين و توسعه خدمات بهزيستي شهيد عباسپور تفت نيز بخش‌هاي اورژانس اجتماعي، فيزيوتراپي، كاردرماني و مؤسسه‌هاي خصوصي واقع در اين مركز مورد بازديد قرار گرفتند.
در اين بازديدها در رابطه با دليل مراجعه غيرحضوري به اورژانس اجتماعي شهرستان تفت اينگونه مطرح شد كه آسیب های اجتماعی همسر و سالمند آزاري بيشترين دليل مراجعه كنندگان به اين مركز بوده و بيشترين پذيرش مؤسسه خيريه حضرت فاطمه الزهرا(‌س) از استان يزد و دو مرتبه ‌نیز از بيرون استان پذيرش داشته است.آدرس کوتاه :