بازديد مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد


مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد از اداره تعاون روستايي و تشكلهاي تعاوني كشاورزي و روستايي حوزه عمل شهرستان تفت بازديد به عمل آورد.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، مدير سازمان تعاون روستايي استان يزد از اداره تعاون روستايي شهرستان تفت و اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي و فروشگاه بزرگ شهر (تروكا) و در ادامه به همراه رييس اداره تعاون روستايي شهرستان تفت از شركت تعاوني كشاورزي گلخانه داران و دامداران كه از عمده ترين فعاليتهاي اين شركت خريد شير و خيار سبز گلخانه اي از دامداران و گلخانه داران حوزه عمل اين شهرستان مي باشد بازديد بعمل آوردند.

در ادامه رييس اداره تعاون روستايي به صورت مختصر به عملكرد شركت دامداران كه بالغ بر روزانه 15 تن خوراك دام توليد و روزانه 8 تن شير از دامداران خريداري مي شود پرداخت و عملكرد شركت گلخانه داران را اينگونه بيان كرد كه روزانه 4 تن خيار سبز گلخانه اي را خريداري و در يك ماهه اخير 10 تن كود شيميايي خريد و بين كشاورزان توزيع نمودند و اظها داشت علاوه بر آن انواع سموم را توزيع مي نمايد.

در ادامه محمد حسين مرشدي از شركت تعاوني روستايي اتحاد نصرآباد ، اتفاق علي آباد و عدل دهشير كه عمده ترين فعاليت هاي اين شركت توزيع كالاي اساسي ، مواد سوختي ، كود هاي شيميايي و سموم مي باشد بازديد نمودند.

 

آدرس کوتاه :