بازديد مدير كل راه و شهرسازي استان از پروژه هاي مسكن مهر شهرستان تفت


مدير كل راه و شهرسازي استان از پروژه هاي مسكن مهر و مسجد امام علي(ع) بازديد كرد.

به گزارش روابط عمومي اداره راه و شهرسازي شهرستان تفت، مدير كل راه و شهرسازي استان از پروژه هاي جديد مسكن مهر شهرستان تفت بازديد كرد. وي در اين مراسم بر لزوم تسريع در امر ساخت مسكن مهر جوانان شهرستان تفت تاكيد كرد. در ادامه "غلامرضا رضايي" در جريان ساخت مسجد طرح مسكن مهر قرار گرفت. مسجد حضرت امام علي(ع)، در شهرك دانشگاه آزاد تفت و حد فاصل مسكن مهر استقامت و ابنيه سازان تفت قرار دارد و در حال حاضر نزديك به 80 تا 90 درصد پيشرفت فيزيكي داشته است.

آدرس کوتاه :