بازديد مدیر کل امور مالیاتی استان یزد در اداره امور مالیاتی شهرستان تفت


همزمان با هفته ماليات مدیر کل امور مالیاتی استان یزد از اداره امور مالیاتی شهرستان تفت بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره امور مالياتي شهرستان تفت، مدیر کل امور مالیاتی استان به مناسبت هفته مالیات ضمن بازدید از اداره امور مالیاتی شهرستان تفت و واحدهای مالیاتی مربوطه از زحمات وتلاشهای پرسنل اين اداره در تحقق اهداف و درآمدهای سازمان امور مالیاتی تشکر وقدر دانی نمود. "سید رضا نوربخش" جهت رفاه حال مودیان مالیاتی در ارائه اظهارنامه مالیاتی دوره مالی سال 1390 که تا پایان تیرماه سال جاری مهلت دارد همکاریهای لازم را با مودیان محترم خواستار گردید ونظر به اینکه اداره امور مالیاتی توانسته تا کنون کلیه اظهارنامه های خود رابصورت الکترونیکی دریافت وثبت نمایند رضایتمندی خود را اعلام واین امر رانشانه سطح دانش و فرهنگ مالیاتی مودیان این شهرستان دانست

آدرس کوتاه :