بازديد معاون فرماندار شهرستان تفت


معاون فرماندار شهرستان تفت از اداره تعاون روستايي تفت بازديد نمود.

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، معاون فرماندار شهرستان تفت از اداره تعاون روستائي و بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي (تروكا) اتحاديه شركتهاي تعاوني روستايي  بازديد بعمل آمد.رئيس اداره تعاون روستائي تفت ضمن خوش آمد گويي به "ناصر دهقاني" از عملكرد و خدماتي كه از طريق فروشگاه به مردم و كشاورزان منطقه مي رسد توضيح ارائه داد و در پايان معاون فرماندار از اقدامات انجام گرفته در جهت خدمت به شهروندان شهرستاني قدرداني نمودند.

آدرس کوتاه :