بازديد معاون مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تفت از فروشگاه بزرگ شهر (تروكا)


دقايقي پيش معاون مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تفت از فروشگاه بزرگ شهر (تروكا) و نمايشگاه پاييزه بازديد بعمل آورند

 

به گزارش روابط عمومي اداره تعاون روستايي شهرستان تفت ، دقايقي پيش معاون مديريت جهاد كشاورزي شهرستان تفت به همراه رييس اداره تعاون روستايي شهرستان از بازارچه عرضه مستقيم محصولات كشاورزي و دامي شبكه تعاونيهاي روستايي و كشاورزي (فروشگاه تروكا) و نمايشگاه پاييزه ويژه بازگشايي مدارس بازديد بعمل آوردند و در پايان اكبر شيخعليشاهي از اقدامات انجام گرفته در جهت خدمت به شهروندان شهرستاني قدرداني نمودند.

 

 

 

آدرس کوتاه :