بازديد نماينده مجلس شوراي اسلامي شهرستان تفت وفرماندار از بيمارستان شهيد بهشتي


حجه الاسلام يحيي زاده به همراه فرماندار از پروژه هاي در دست ساخت بيمارستان شهيد بهشتي بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومي بيمارستان شهيد بهشتي تفت نماينده مجلس شوراي اسلامي شهرستان تفت وفرماندار شهرستان از پروژه هاي در دست ساخت بيمارستان شهيد بهشتي شامل بخش CT.Scan ، انبار دارويي ، آشپزخانه ، بخش ICU  بازديد نمودند. درابتدا سرپرست بيمارستان ضمن تبريك اعياد شعبانيه از پيشرفت ساخت بخش ICU جديد اين مركز ابراز رضايت نمودند واز حمايت هاي مسئولين دانشگاه ومسئولين شهرستان تقدير وتشكر نمودند.

آدرس کوتاه :