بازدیدفرماندار از بلوار آیت اله خامنه ای (کمربندی سابق تفت)


فرماندار ، شهردار تفت و جمعی از مسئولان از روند اجرای پروژه بلوار آیت اله خامنه ای (کمربندی سابق شهرتفت) بازدید به عمل آورند.آدرس کوتاه :