بازدید ازنمایشگاه توانمندی های مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره)


شب گذشته مدیر وکارکنان کمیته امدادامام خمینی(ره) شهرستان تفت ازنمایشگاه توانمندیهای مددجویان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی کمیته امدادامام خمینی (ره) شهرستان تفت: نمایشگاهی ازتوانمندی های مددجویان تحت حمایت در زمینه اشتغال وخودکفایی دایر می باشد.این نمایشگاه توسط کمیته امداداستان ودرمحل کانون غدیرواقع در خیابان حضرت مهدی (عج) یزدبرپا ومددجویان تحت حمایت از شهرستانهای استان تولیدات خود رابه نمایش گذاشته اند.لازم بذکراست این نمایشگاه از ساعت 18 الی23 وتاتاریخ26/05/1391 دایر و عموم شهروندان می تواننداز آن دیدن نمایند.

آدرس کوتاه :