بازدید از اماکن تاریخی ومحورهای تاریخی شهرستان تفت


روز گذشته معاون میراث فرهنگی وجمعی از کارشناسان فنی اداره کل میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری استان یزد از اماکن تاریخی ومحورهای تاریخی شهرستان تفت بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی نمایندگی میراث فرهنگی ،صنایع دستی وگردشگری شهرستان تفت روز گذشته معاونت میراث فرهنگی وجمعی از کارشناسان فنی اداره کل از روند پیشرفت پروژه های عمرانی ،اماکن تاریخی و محورهای تاریخی وگردشگری شهرستان تفت بازدید نمودند.درحاشیه این بازدید معاونت میراث فرهنگی استان با اشاره به اهمیت جایگاه تاریخی وگردشگری شهرستان تفت نسبت به سایر شهرستانها اذعان داشت:طرح توسعه حریم ومحورهای تاریخی وحفظ مواریثی این شهرستان آنگونه که شایسته است باید انجام شود.وی تصریح کرد:محورهای تاریخی در شهرستان تفت که به واسطه وجود عناصرتاریخی وشاخصی همچون خانه باغها ،مساجد وبقاع متبرکه،آب انبارها وآسیابها دارای قدمت وپیشینه تاریخی بیشتری نسبت به دیگر معابر شهر است و روزانه گردشگران زیادی راپذیراست در اولویت حفظ وحراست قرار دارند.

آدرس کوتاه :