بازدید از بیمار فرهنگی


معاون مدیر کل آموزش و پرورش استان به همراه مدیر آموزش وپرورش با حضور در منزل علی اصغر باغشاهی فرهنگی بازنشسته که در بستر بیماری بسر می برد از وی عیادت نمود

به گزارش روابط عمومی آموزش وپرورش شهرستان تفت: در این دیدار خانم ناطقی ضمن تجلیل از فرهنگیان پیشکسوت برای بیماران فرهنگی طلب سلامتی نمود همچنین خانواده این فرهنگی بازنشسته ضمن تشکر از حضور مسئولین ،مسائل و مشکلات خود را مطرح نمودند.

آدرس کوتاه :