بازدید از طرح محوطه سازی و اجرای پارک کودک در روستای چاهوک


بخشدار نیر و مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش نیر از طرح محوطه سازی و اجرای پارک کودک در روستای چاهوک بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی بخشداری نیر، میرخلیلی بخشدار نیر و زارع مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاری های بخش نیر از طرح محوطه سازی و اجرای پارک کودک در روستای چاهوک بازدید کرد.
این طرح از محل اعتبارات دهیاری ها و توسط شرکت تعاونی دهیاری ها در دست اجرا استآدرس کوتاه :