بازدید از موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا و خانه مشکل گشا


جمعی از بانوان ورزشکارشهرستان از مجموعه موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا(س) و خانه مشکل گشا تفت بازديد نمودند.

به گزارش روابط عمومی اداره ورزش و جوانان تفت دیروز جمعی از بانوان ورزشکار از مجموعه موسسه نیکوکاری فاطمه الزهرا و خانه مشکل گشا(بهزیستی)دیدار نمودند. مسئول ورزش بانوان بیان کرد با توجه به اینکه در ماه پر فیض رمضان قرار داریم و به مناسبت میلاد باسعادت امام حسن مجتبی(ع) و روز اکرام 40 نفر از بانوانان ورزشکار را برای دیدار از این دو مجموعه اعزام نمودیم که قرار است در در آینده هر سه ماه یکبار این برنامه اجرا گردد.

آدرس کوتاه :