بازدید بخشدارگاریزات-کهدوئیه از روستای محمودآباد


بخشدارگاریزات و کهدوئیه و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستای محمودآباد بازدید و در از نردیک در جریان مشکلات این روستا قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی بخشداری گاریزات و کهدوئیه در بازدید بخشدار و نماینده بنیاد مسکن انقلاب اسلامی از روستای محمودآباد وملاقات با اهالی ،مسائل ومشکلات این روستا مورد بررسی و هماهنگیهای لازم با دستگاههای خدمات رسان ،جهت اجرای هرچه سریعتر شبکه های آب،برق وگاز شهرک بنیادی روستا به عمل آمد.آدرس کوتاه :